Der indkaldes til ordinær generalforsamling i BAMOK
Mandag den 29. marts klokken 19.00 på Drejøvej 3, Båring.
Forslag til generalforsamlingen fremsendes til formanden senest fem dage før generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.