Generalforsamling i BAMOK

Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 18.45 på Båring Skole - umiddelbart efter spisning i familiecaféen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen samt suppleant

6. Valg af revisor

7. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2014.

Forslag kan sendes til bamok@bamok.dk.

Venlig hilsen

BAMOK