Generalforsamling
i BAMOK og BAMOK Backstage

Lørdag d. 8. april 2017 kl. 13:00
i skolekøkkenet på Båring Skole

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 3. april 2017.
Forslag kan sendes til: bamok@bamok.dk


Venlig hilsen
BAMOK og BAMOK Backstage