Generalforsamling
i BAMOK og BAMOK BACKSTAGE

Lørdag d. 24. marts 2018 kl. 13:00
i skolekøkkenet på Båring Skole

Dagsorden i følge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 19. marts 2018.
Forslag kan sendes til: bamok@bamok.dk


Venlig hilsen
BAMOK og BAMOK BACKSTAGE