Der indkaldes til generalforsamling i BAMOK og BAMOK Backstage

Lørdag d. 15. april 2023, kl. 13:00 i skolekøkkenet på Båring Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest d. 10.. april 2023.
Forslag kan sendes til bamok@bamok.dk.