Sundhedstilstanden er i top både på den musikalske og økonomiske konto i musikforeningen BAMOK. Dette glædelige budskab havde foreningens formand, Jesper Ulriksen, med til den ordinære generalforsamling forleden.

Her gjorde han status over et 2013 med stor spændvidde i musikvalget. Med forårets koncert, hvor kopibandet Arba Revival Band spillede i en fyldt multisal, opfyldte BAMOK et ønske, der længe har været fra flere stamgæster.

Efterårets koncert bød på den ægte vare i skikkelse af Johnny Madsen sammen med Knud Møller og Henrik From. Medlemmerne af BAMOK – 217 var der i 2013 – fik et forspring til at sikre sig billetter, og da billetterne blev givet fri til alle, blev de solgt på under 24 timer. Johnny Madsen kvitterede med en intens aften, hvor især Knud Møllers sprøde Gibson-guitar brændte igennem.

To udsolgte koncerter afspejler sig i det økonomiske resultat af 2013. BAMOK kom ud af 2013 med et overskud på 20.000 kroner og er dermed godt rustet til at fortsætte missionen med at sikre gode koncertoplevelser i Båring.
- Vi har en sund økonomi og er klar til at bruge nogle af foreningens midler på at trække et større navn til byen, hvis muligheden byder sig, sagde Jesper Ulriksen på generalforsamlingen.

2013 bød på udskiftning i bestyrelsen. Suppleant Rasmus Enemærke trådte ind i bestyrelsen i stedet for Lone Bentholm. På generalforsamlingen var der genvalg til Jesper Ulriksen og til Rasmus Enemærke. Ny suppleant i bestyrelsen er Morten Oscar Alexandersen.

I kølvandet på generalforsamlingen i BAMOK, var der generalforsamling i BAMOK Backstage.
Her kunne formand Knud Bentholm berette om et godt år med et vellykket samarbejde med BAMOK om gennemførelsen af forårets koncert med Arba Revival Band. Koncerten gav BAMOK Backstage et overskud på 13.000 kroner.

BAMOK Backstage er en støtteforening, hvis midler anvendes til fremme af aktiviteter, der beriger livet for borgerne i Båring/Asperup. I 2013 støttede foreningen ungdomsklubben Pluto med en air hockey-bane til 5000 kroner. Tidligere har BAMOK Backstage blandt andet sponsoreret en hjertestarter til byen.

På generalforsamlingen kom der flere ideer til initiativer, der kunne nyde godt af støtteforeningens velvilje. Blandt andet blev det foreslået, at der investeres i udendørs musikinstrumenter til byens børn. En anden bad om penge til en storskærm, der skal fungere som en digital begivenhedskalender i Dagli'Brugsen, Asperup. Bestyrelsen tager idéerne med i overvejelserne, når der skal tages stilling til uddeling af midler.

Til bestyrelsen var der genvalg til Lone Bentholm, Louise Ulriksen og Poul Kjærgaard.
Rasmus Enemærke blev genvalgt som suppleant.