Der afholdes generalforsamlinger i BAMOK og BAMOK Backstage,

Lørdag d. 16. marts, kl. 13:00 i skolekøkkenet på Båring Skole.
Dagsordener i flg. vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingerne skal være formanden i hænde senest 11. marts 2019.
Forslag kan sendes til bamok@bamok.dk.